Đề cương khóa học

Phần 1: Căn bản - Tương đương Word trình độ tin học A
Bài 1: Tùy chỉnh phần mềm Microsoft Office 2010 00:00:00
Bài 2: Home Tab – Filee Tab 00:00:00
Bài 3: Home Tab – Insert Tab – Page Layout Tab 00:00:00
Bài 4: Home Tab 00:00:00
Bài 5: Home Tab – Ruler – Tab Leader 00:00:00
Bài 6: Insert Tab – Page Layout Tab 00:00:00
Bài 7: Home Tab – Insert Tab 00:00:00
Bài 8: Bài Tập về Table 00:00:00
Bài 9: Insert Tab – Page Layout Tab 00:00:00
Phần 2: Phần nâng cao
Bài 1: Tùy chọn và xữ lý văn bản tiện dụng 00:00:00
Bài 2: Các đối tượng đồ họa trong Word 00:00:00
Bài 3: Home Tab – Insert Tab – Page Layout Tab 00:00:00
Bài 4: Mailings 00:00:00
Bài 5: Làm việc với tài liệu lớn 00:00:00
Bài 6: Làm việc với mẫu Form 00:00:00

Liên hệ

Hotline: 0989.13.58.13
Email: admin@trungtamtinhoc.vn

top
Bản quyền thuộc về Trungtamtinhoc.vn
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
X