• LOGIN
 • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nội dung:

 1. Quy hoạch cao độ nền, tính toán khối lượng san lấp. 6

1.1.     Xây dựng bề mặt tự nhiên. 7

1.1.1.     Tạo bề mặt tự nhiên. 7

1.1.2.     Hiệu chỉnh kiểu thể hiện bề mặt 11

1.1.3.     Phân tích bề mặt tự nhiên. 13

1.1.4.     Nội suy cao độ bề mặt 25

1.2.     Xây dựng bề mặt thiết kế. 33

1.2.1.     Tạo Feature Line. 34

1.2.2.     Tạo bề mặt từ Point Group. 53

1.3.     Xuất trắc dọc địa hình. 55

1.3.1.     Tạo mặt bằng tuyến. 55

1.3.2.     Xuất trắc dọc địa hình. 56

1.4.     Tính toán khối lượng san lấp. 82

1.4.1.     Tính toán khối lượng tổng quát 82

1.4.2.     Tính toán khối lượng san lấp bằng công cụ Nxsoft 85

 1. Thiết kế mái dốc, taluy – hồ điều hòa. 92

2.1.     Hồ điều hòa. 92

2.2.     Thiết kế mái taluy. 104

 1. Thiết kế mạng lưới thoát nước. 105

3.1.     Khai báo thuộc tính mạng lưới 106

3.2.     Thiết kế mạng lưới thoát nước. 128

3.2.1.     Thể hiện thông số mạng lưới (D-L-i, cao độ hầm ga, …). 140

3.2.2.     Thể hiện cao độ hầm ga. 151

3.2.3.     Thể hiện cao độ đáy cống đầu, cuối 156

3.2.4.     Tên cống và tên hầm ga. 164

3.3.     Hiệu chỉnh mạng lưới 169

3.3.1.     Mở rộng mạng lưới 169

3.3.2.     Thay đổi hướng nước chảy, đường kính cống. 177

3.3.3.     Áp quy tắc tính toán lại cho mạng lưới – Apply Rule. 180

3.4.     Xuất trắc dọc mạng lưới 181

3.4.1.     Chọn tuyến xuất trắc dọc thoát nước. 181

3.4.2.     Tạo dữ liệu trắc dọc. 183

3.4.3.     Lưu và nhập mẫu trắc dọc. 207

3.5.     Lập bảng tổng hợp khối lượng mạng lưới thoát nước. 210

3.6.     Tự định nghĩa kích thước hầm ga và kích thước cống (Part Builder). 213

 1. Tạo Parcels tính diện tích lưu vực thoát nước. 217

4.1.     Vẽ, định nghĩa lưu vực. 217

4.2.     Hiệu chỉnh thể hiện thông số lưu vực. 219

4.3.     Đánh tên lưu vực. 225

4.4.     Lập bảng thống kế và xuất thông số diện tích lưu vực. 227

 1. Phụ lục Civil 3D.. 230

5.1.     Tóm tắt các bước thực hiện lệnh trong Civil 3D.. 230

5.1.1.     Xây dựng bề mặt 230

5.1.1.1.     Tạo bề mặt (chỉ mới là tên). 230

5.1.1.2.     Định nghĩa dữ liệu cho bề mặt 230

5.1.1.3.     Hiệu chỉnh dữ liệu bề mặt 231

5.1.1.4.     Hiệu chỉnh bề mặt 231

5.1.1.5.     Tính khối lượng đào đắp giữa hai bề mặt 232

5.1.1.6.     Hiệu chỉnh kiểu thể hiện bề mặt 232

5.1.1.7.     Gán các loại nhãn cho bề mặt 233

5.1.1.8.     Phân tích bề mặt 233

5.1.2.     Xây dựng mái dốc. 234

5.1.2.1.     Tạo đường Feature Lines. 234

5.1.2.2.     Hiệu chỉnh cao độ và hình học đường Feature Lines. 235

5.1.2.3.     Gán nhãn cho đường Feature Lines. 236

5.1.2.4.     Tạo mái dốc. 237

5.1.2.5.     Hiệu chỉnh mái dốc. 237

5.1.2.6.     Hiệu chỉnh thuộc tính và tính khối lượng mái dốc. 237

5.1.3.     Mạng lưới thoát nước. 237

5.1.3.1.     Khai báo Rule cho cống và hầm ga. 238

5.1.3.2.     Tạo và hiệu chỉnh mạng lưới thoát nước. 238

5.1.3.3.     Gán thông số cống và hầm ga trên mặt bằng. 240

5.1.3.4.     Xuất trắc dọc, kiểm tra giao cắt, điền dữ liệu trắc dọc cống. 240

5.1.3.5.     Lập bảng thống kê khối lượng mạng lưới 241

5.2.     Giải thích một số thuật ngữ trong Civil 3D.. 241

5.2.1.     Bề mặt – Surface. 241

5.2.2.     Mái dốc – grading. 245

5.2.3.     Ống – cống – Pipe. 246

5.2.4.     Công trình trên mạng lưới thoát nước – Structure. 249

 1. Tài liệu tham khảo. 250

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Liên hệ

Hotline: 0989.13.58.13
Email: admin@trungtamtinhoc.vn

top
Bản quyền thuộc về Trungtamtinhoc.vn
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
X