Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đang dần trở thành kỹ năng cần thiết và bắt buộc với tất cả mọi người trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin chúng ta cần trang bị vũng chắc các kiến thức nền tảng và thường xuyên cập nhật các công nghệ mới, phù hợp với xu hướng phát triển. Tham gia khóa học này là bạn đã lựa chọn đúng đắn để trang bị kiến thức áp dụng hiệu quả hơn các vấn đề trong công việc.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tin học cơ bản - Windows
Bài 1: Nhập môn tin học 00:00:00
Bài 2: Windows – Desktop – Shortcut – Taskbar – Start Menu – My Computer 00:00:00
Bài 3: Windows Explorer FREE 00:06:00
Bài 4: Winzip, Winrar FREE 00:02:00
Bài 5: Một số ứng dụng trên Windows 00:00:00
Phần 2: Soạn thảo văn bản - Word
Bài 1: Home Tab – Filee Tab FREE 00:05:00
Bài 2: Các kỹ thuật trong Microsoft Word FREE 00:07:00
Bài 3: Các kỹ thuật trong Microsoft Word – Tiếp theo FREE 00:07:00
Bài 4: Home Tab – Ruler – Tab Leader FREE 00:11:00
Bài 5: Insert Tab – Page Layout Tab 00:00:00
Bài 6: Home Tab – Insert Tab 00:00:00
Bài 7: Bài Tập về Table 00:00:00
Bài 8: Insert Tab – Page Layout Tab 00:00:00
Bài 9: Mailings Tab 00:00:00
Phần 3: Tạo trang slide - PowerPoint
Thao các cơ bản với PowerPoint FREE 00:08:00
Phần 4: Xử lý bảng tính với - Excel
Bài 1: Giới thiệu Microsoft Excel 00:00:00
Bài 2: Nhóm hàm thống kê: Hàm SUM – Hàm AVERAGE – Hàm MAX – Hàm MIN 00:00:00
Bài 3: Hàm điều kiện logic OR – Hàm AND – Hàm NOT – Hàm IF 00:00:00
Bài 4: Hàm RANK – Hàm ROUND – Địa chỉ tương đối, tuyệt đối – Đặt tên 00:00:00
Bài 5: Nhóm hàm về thời gian – đếm và tính tổng có điều kiện 00:00:00
Bài 6: Nhóm hàm dò tìm VLOOKUP – HLOOKUP 00:00:00
Bài 7: Nhóm hàm kiểu chuổi: Left – Hàm Right – Hàm MID – Hàm LEN- Toán tử ghép chuỗi & 00:00:00
Bài 8: Ôn tập kết hợp hàm 00:00:00
Bài 9: Nhóm hàm về thời gian ngày – giờ 00:00:00
Bài 10: Hàm Value – Sắp xếp – Lọc – Rút Trích dữ liệu 00:00:00
Bài 11: Các hàm INT – MOD – VALUE – DATABASE 00:00:00
Bài 12: Vẽ biểu đồ 00:00:00
Phần 5: Sử dụng Internet
Tổng quan Internet 00:00:00

ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

4

4
4 Xếp hạng
  • 5 Sao0
  • 4 Sao0
  • 3 Sao0
  • 2 Sao0
  • 1 Sao0

Chưa có đánh giá về khóa học này

301Học viên đang học
Trungtamtinhoc.vn Liên kết: Thuốc Zona thần kinh | vải áo dài
Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo