• LOGIN
 • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Bài 1: Các thủ thuật nâng cao trong Excel

1. Khai báo các thông số cần thiết trong Options

Thiết lập các tùy chọn cho Excel để đạt được hiệu quả tốt nhất .

Chọn File\Options

 • Thẻ General:

  • Mục When creating new workbooks: khai báo font chữ, font size và số sheet mặc định khi tạo mới Workbook
 • Thẻ Formulas:
  • Mục Calculation options: Lựa chọn khi có thay đổi giá trị các công thức trong bảng tính sẻ:
   • Automatic: Tự động tính lại
   • Automatic except …: Tự động tính lại ngoại trừ dât table
   • Mnual: Chỉ tính lại khi save hoặc nhấn F9
  • Mục Working with formulas:
  • Formula AutoComplete: Gợi ý hàm khi gõ trong công thức.
 • Thẻ Advanced:
  • Mục Editing options:
   • After pressing Enter, move selection: Lựa chọn ô kế tiếp khi nhấn Enter (Down, Up, Left, Right)
   • Enable fill handle and cell drag-and-drop: Mở chế độ cho phép điền dữ liệu tự động va chức năng dra and drop
   • Use system separators: Sử dụng dấu phân các hàng ngàn và thập phân theo Control Panel của Windows
  • Mục Display:
   • Show function ScreenTips: Hiển thị các tham số của hàm

2. Bảo vệ tập tin

Chọn File\Info\Protect Workbook\Encrypt with Password

Hoặc File\Save as-> Chọn Tools\General Options

 • Password to Ope: Mật khẩu để mở tập tin
 • Password to Modify: Mật khẩu để chỉnh sửa tập tin
 • Always create backup: Mỗi khi save sẽ tạo ra một bản sao lưu dự phòng

3. Khóa và bảo vệ ô

Trong Excle, chức năng protect chỉ có tác dụng với các ô được đánh dấu vào tùy chọn Locked, do đó:

Bước 1: chọn toàn bộ bảng tính -> vào Format Cells\Protectin

 • Bỏ đánh dấu ở tùy chọn Locked, rồi click OK

Bước 2: Chọn ô cần bảo vệ, nếu chỉ chọn ô công thức -> Home\Find & Select\Formulas

 • Mở lại hộp thoại Format Cells\Protection, chọn Locked và nếu muốn ẩn luôn công thức, đánh dấu vào tùy chọn Hidden ->OK

Bước 3: Chọn Review\Protect Sheet

 • Trong hộp thoại Protect Sheet, bỏ đánh dấu tùy chọn Select locked cells, chỉ cho phép Select unlocked cells (chọn những ô không khóa) và nhập vào password.

4. Bảo vệ cấu trúc bảng tính

Chọn Review\Protect Workbook

 • Structure: Bảo vệ cấu trúc bảng tính không cho phép đổi tên, di chuyển, chèn, xóa, hiện sheet
 • Windows: không cho thay đổi kích thước và vị trí bảng tính mỗi khi được mỡ ra

Liên hệ

Hotline: 0989.13.58.13
Email: admin@trungtamtinhoc.vn

top
Bản quyền thuộc về Trungtamtinhoc.vn
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
X