• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Bài 1: Định mẫu chung cho bài trình chiếu (Slide Master)

Có thể xem Slide Master là khuôn mẫu cho tất cả mọi slide trong bài trình chiếu

Cách tạo: Chọn Wiew / Slide Master

 

 

Sử dụng thanh công cụ Slide Master

  • Chèn thêm các khung giữ chỗ: Insert Placeholder
  • Đình dạng Font chữ cho toàn bộ : Fonts
  • Định dạng màu nền: Background Styles

Sau khi định dạng cho các Slide mẫu xong -> Close Master View để đóng Slide Master. Các định dạng sẻ có tác dụng ngay trên các Slide  của tập tin hiện hành. Nếu lưu tập tin với kiểu .potx (PowerPoint Template), thì có thể dùng làm mẫu cho các tập tin trình chiếu khác.

Cách sử dụng tập tin mẫu (PowerPoint Template):

  • Dùng để tạo ra tập tin mới: Từ cửa sổ Windows Explore -> Double click vào tập tin PowerPoint Template, hoặc chọn File \ New \ My templates -> Poweroint sẻ tạo ra một
  • Áp định dạng cho tập tin đã có nội dung: Mỡ tập tin -> Design \ Themes \ More \ Browse for Theme … chọn tập tin mẫu

Liên hệ

Hotline: 0989.13.58.13
Email: admin@trungtamtinhoc.vn

top
Bản quyền thuộc về Trungtamtinhoc.vn
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
X