Bài 3: Windows Explorer

1. Giới thiệu Windows Explorer trong tin học cơ bản

Windows Explorer là một công cụ hữu ích của windows, giúp thực hiện các thao táo về ổ đĩa – Drive, thư mục – Folder, tập tin – File…

2. Khởi động:

 • C1: Nhấn vào công cụ Windows Explorer trên thanh Taskbar.
 • C2: Nhấn phải lên biểu tượng Computer – chọn Open.
 • C3: Nhấn phải nút Start – chọn Open Windows Explore.

3. Màn hình giao diện:

 • Thanh thực đơn – Menu, thanh công cụ – Toolbar
 • Các ổ đĩa, cây thư mục (nằm bên trái màn hình)
 • Các thư mục con, tập tin… (nằm bên phải màn hình).

Chú ý:

 • Ổ đĩa – Drive được ký hiệu là các ký tự A:, B:, C:, D:, E:, F: …
 • Thư mục – Folder có màu vàng
 • Còn lại là tập tin – File…xem các cách View – Detail.

4. Tạo thư mực – Folder:

 • Chọn nơi cần tạo thư mục (chọn ổ đĩa nào…, vd: chọn đĩa D:, hay E:, hay F:.. )
 • Nhấn phải chuột – chọn New – Folder – gỏ vào tên thư mục cần tạo, Enter.

5. Sao chép tập tin, thư mục – Copy:

 Chọn tập tin hay thư mực cần sao chép. Nhấn phải – chọn Copy (hoặc: Ctrl + C).
 Chọn nơi cần chép sang, ổ đĩa nào, thư mục nào. Nhấn phải – chọn Paste (hoặc: Ctrl + V).

6. Di chuyển tập tin, thư mục – Move:

 • Chọn tập tin hay thư mục cần di chuyển. Nhấn phải – chọn Cut (hoặc: Ctrl + X).
 • Chọn nơi cần chuyển sang, ổ đĩa nào, thư mục nào. Nhấn phải – chọn mục Paste (hoặc: Ctrl + V).

7. Đổi tên tập tin, thư mục – Rename:

 • Nhấn phải lên tập tin, hay thư mục cần đổi tên – chọn Rename.
 • Nhấn con trỏ chuột vào dấu nháy– xoá phần tên cũ, gỏ tên mới – nhấn Enter.

Chú ý:

Để nhìn thấy phần mở rộng (phần kiểu, đuôi) của tập tin, ta chọn menu Organize – Folder and search options – thẻ View – bỏ check mục ¨ Hide Extensions for… nhấn Apply – ok.

8. Qui ước đặt tên tập tin trong windows:

Tên tập tin bao gồm 2 phần:
<Tên chính>.<Kiểu>
Tên tập tin, tên thư mục không bao gồm các ký tự đặc biệt như: *, ?, #, &…
Kiểu của tập tin còn gọi là Phần mở rộng của tập tin.
Vd: có tập tin Baitho.Txt (Baitho là phần tên, Txt là kiểu).

9. Ký tự đại diện:

 • Dấu * đại diện cho nhiều ký tự bất kỳ.
 • Dấu ? đại diện cho một ký tự bất kỳ.

Vd:

 • Các tập tin có kiểu Txt viết đại diện là: *.Txt
 • Các tập tin có ký tự đầu là N viết N*.*
 • Các tập tin có ký tự thứ 2 là H viết ?H*.*

10. Đơn vị đo thông tin:

 • 1 Bit chứa giá trị 0 hoặc 1
 • 1 Byte = 8 bits
 • 1 KB = 1024 bytes
 • 1 MB = 1024 Kb
 • 1 GB = 1024 Mb
 • 1 TB = 1024 Gb

11. Tìm và sao chép tập tin:

 • Chọn ổ đĩa cần tìm kiếm, vd: đĩa C:
 • Trên thanh công cụ mục Search, gỏ vào tên tập tin đại diện cần tìm, vd: *.txt, nhấn Enter để máy tìm kiếm, xem kết quả tìm kiếm.
 • Chọn các tập tin cần sao chép, nhấn phải – Copy.
 • Chọn nơi cần chép sang, nhấn phải – Paste.

12. Đặt thuộc tính cho tập tin, thư mục:

Nhấn phải lên tập tin hay thư mục cần đặt thuộc tính – chọn mục Properties – check vào thuộc tính thích hợp – ok

 • Read only: thuộc tính chỉ đọc, được quyền xem nội dung tập tin, không được sửa nội dung.
 • Hidden: thuộc tính ẩn, che dấu đi không cho phép nhìn thấy tập tin đó.

Chú ý: Để hiện lại các tập tin đã đặt thuộc tính ẩn ta chọn: Organize – Folder and search options, chọn thẻ View – chọn mục Show hidden files… – ok (mục Don’t show…: là ẩn đi).

13. Xoá tập tin, thư mục:

 • Nhấn phải chuột lên tập tin hay thư mục cần xoá, chọn mục Delete – chọn Yes.
 • Giữ phím Shift để xóa mất hẳn không còn ở thùng rác.

Chú ý:

Chỉ xoá các dữ liệu không cần thiết, không được xoá các chương trình cài đặt trên máy (các chương trình thường là tiếng anh và được cài trên đĩa C:).

14. Chọn nhiều tập tin thư mục:

 • Chọn các tập tin liên tục ta giữ Shift.
 • Chọn các tập tin không liên tục ta giữ Ctrl.

Video Hướng Dẫn Lý Thuyết

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
Trungtamtinhoc.vn Liên kết: Thuốc Zona thần kinh | vải áo dài
Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo