Các lớp tin học văn phòng - Chứng chỉ quốc gia ABC

Chứng chỉ quốc gia ABC đuợc cấp bởi truờng Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
Tin học văn phòng B

Tin học văn phòng B

Khóa học tin hoc văn phòng nâng cao trình độ B. khai giảng khóa mới hàng tuần
Tin học quản lý B - Access

Tin học quản lý B - Access

Khóa học tin học quản lý trình độ B - Access. Khai giảng khóa mới hàng tuần
Tin học quốc gia C

Tin học quốc gia C

Khóa học Tin học quốc gia trình độ C. Khai giảng khóa mới hàng tuần

Các lớp thiết kế đồ họa đa truyền thông

Thiết kế cơ khí - Trung tâm CAD/CAM/CNC

Học để làm đuợc, làm nhanh và làm thông minh hơn 0989.13.58.13