Đối tượng tham gia khóa học AutoCAD

  •  Sinh viên các chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, cơ khí, kỹ thuật… cần kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Autocad phục vụ cho việc học và làm việc,
  •  Người đang đi làm cần bổ sung, chuẩn hóa kiến thức, tăng khả năng hoàn thiện và thăng tiến trong nghề nghiệp. Người muốn thay đổi nghề
  •  Học viên các lớp họa viên kiến trúc.

Kết quả sau khi hoàn thành khóa học AutoCAD

  • Khóa học AutoCAD sẽ giúp các bạn có kiến thức về thực hiện bản vẽ cũng như cách sử dụng các thành phần trong AutoCAD để tạo và quản lý thực hiên bản vẽ kỹ thuật.
    Cam kết sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin thực hiện các bản vẽ kỹ thuật với phần mềm AutoCAD

Nội dung khóa học

Bài 1: Nhập môn Autocad 00:24:00
Bài 2: Vẽ đường thẳng trong Autocad
Bài 2.1: Vẽ đường thẳng – cách nhập hệ tọa độ vuông góc @ (x,y) tương đối 00:00:00
Bài 2.2: Vẽ đường thẳng Dùng ORTHO 00:00:00
Bài 2.3: Vẽ đường thẳng – Cách nhập hệ tọa độ cực 00:00:00
Bài 3: Các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad
Bài 3.1: Lệnh vẽ hình chữ nhật : Rectangle – REC 00:00:00
Bài 3.2: Lệnh Coppy (CO) – Lệnh Move – M: dùng di chuyển hình 00:00:00
Bài 3.3: Lệnh Circle – C, Lệnh Regen –RE; Tắt mở Toolbar và Cài đặt các chế độ OSNAP 00:00:00
Bài 3.4: Lệnh POLYGON – POL: dùng vẽ hình đa giác đều 00:00:00
Bài 3.5: Lệnh Ellipse – EL: dùng vẽ hình Ellipse 00:00:00
Bài 3.6: Lện Arc – A: dùng vẽ cung 00:00:00
Bài 4: Các lệnh hiệu chỉnh trong Autocad
Bài 4.1: Lệnh Mirror – MI: tạo hình đối xứng 00:00:00
Bài 4.2: Lệnh Chamfer – CHA: Dùng để vát mép đối tượng 00:00:00
Bài 4.3: Lệnh Fillet – F: Dùng bo góc 00:00:00
Bài 4.4: Lệnh Rotate – RO: Dùng quay đối tượng quanh 1 điểm 00:00:00
Bài 4.5: Lệnh Scale – SC: Dùng phóng to, thu nhỏ hình theo theo tỷ lệ 00:00:00
Bài 5: Ghi văn bản – Tô mặt cắt – Hình chiếu
Bài 5.1: Ghi văn bản 00:00:00
Bài 5.2: Tô mặt cắt 00:00:00
Bài 5.3: Vẽ trong chế độ hình chiếu trục đo 00:00:00
Làm việc với bản vẽ Autocad
Bài 6: Ghi kích thước FREE 00:07:00
Bài 7: Thể hiện nhiều tỉ lệ trên bản vẽ 00:00:00
Bài 8: LỚP – LAYER 00:00:00
Bài 9: Khối – Block 00:00:00
Bài 10: Trung tâm thiết kế acad design center – Bản vẽ mẫu 00:00:00
Bài 11: Kỹ thuật in ấn trong Autocad 00:00:00
3Học viên đang học
Trungtamtinhoc.vn Liên kết: Thuốc Zona thần kinh | vải áo dài
Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo