Nội Dung Khóa Học

Bài 1: Giới thiệu 3DS MAX 00:00:00
Bài 2: Các lệnh biến đổi đối tượng 00:00:00
Bài 3: Shape và hiệu chỉnh Shape 00:00:00
Bài 4: Loft và boolean 00:00:00
Bài 5: Các lệnh cơ bản trong Modified list 00:00:00
Bài 6: Vật liệu cơ bản 00:00:00
Bài 7: Vật liệu nâng cao 00:00:00
Bài 8: Nguồn sáng đèn – Lights 00:00:00
Bài 9: Camera 00:00:00
Bài 10: Dùng các công cụ tạo hình nhanh 00:00:00
Bài 11: Thiết kế nội thất 00:00:00
Bài 12: Tổng hợp phím tắt thông dụng FREE 00:00:00
3 HỌC VIÊN
Trungtamtinhoc.vn Liên kết: Thuốc Zona thần kinh | vải áo dài
Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo