Bài 12: Tổng hợp phím tắt thông dụng

1. Chuyển vùng nhìn

Stt Phím tắt Công dụng
1 T Vùng nhìn Top
2 B Bottom
3 L Left
4 R Right
5 F Front
6 U User
7 C Camera

2. Các phím tắt điều khiển vùng nhìn

Stt Phím tắt Công dụng
1 [ hay ] Phóng to hay thu nhỏ vùng nhìn
2 Alt + Z Chọn công cụ Zoom
3 Z Cực đại đối tượng trong vùng nhìn hiện hành
4 Ctrl + Z Phóng to một khu vực
5 Ctrl + Alt + Z Phóng to và xem tất cả vùng nhìn hiện hành
6  Ctrl + Shift + Z Xem vùng nhìn cực đại
7 Alt + W Phóng to một vùng nhìn
8 F3 Bật tắt chế độ khung dây Wireframe
9 F4 Bật tắt chế độ cạnh

3. Phím tắt khi diễn hoạt

Stt Phím tắt Công dụng
1 N Bật tắt Auto key
2 / Play
3 . hay , Next frame hay Previousframe
4 Home, End Về frame đầu, cuối

4. Một số công cụ cơ bản

Stt Phím tắt Công dụng
1 W Chọn công cụ Select and Move
2 E Công cụ Select and Rotate
3 R Công cụ Select and Scale
4 H Select by name
5 M Mở bảng biên tập chất liệu
6 Spacebar Khóa chọn đối tượng
7 S Bật chế độ bắt dính điểm
8 Ctrl + Z Undo thao tác trên đối tượng
9 Shift + Z Redo thao tác trong khung nhìn
10 Ctrl + Y Redo thao tác trên đối tượng
11 X Hiện ẩn trục tọa độ
12 Ctrl + X Hiện ẩn các thanh công cụ

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
Trungtamtinhoc.vn Liên kết: Thuốc Zona thần kinh | vải áo dài
Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo