• LOGIN
 • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Chào mừng các bạn đang đến với Khóa học Corel online

Thời gian khóa học CorelDraw: 12 tháng

Nội dung chi tiết trong khóa học CorelDraw online

Nhóm công cụ vẽ tự do: Đây là nhóm công cụ đầu tiên dùng định hình các đối tượng. Học viên cần nhớ các chức năng và các tùy chọn tính chất của công cụ.

 • Công cụ Freehant Tool
 • Công cụ Bezier Tool
 • Công cụ Artistic Media Tool
 • Công cụ Pen Tool
 • Công cụ Polyline Tool

Nhóm công cụ định dạng trong Corel (Shape tool): Nhóm công cụ dùng định dạng hay hiệu chỉnh các đối tượng vẽ, học viên cần chú ý các yếu tố sau:

 • Thực hành kỹ năng sử dụng công cụ
 • Các thuộc tính điều khiển công cụ và hiệu chỉnh công cụ
 • Các chức năng biến đổi đối tượng

Nhóm lệnh Arrange khóa học Corel: Mối quan hệ giữa các đối tượng, cần phân biệt các tính chất và thực hành chức năng lệnh:

 • Align and Distribute
 • Order
 • Group/Ungroup – Ungroup All
 • Conbine/Break Apart
 • Lock Object/Unlock – Unlock All
 • Intersect
 • Trim
 • Weld
 • Convert To Curves
 • Convert Outline To Object
 • Close Path

Các chức năng tô màu trong Corel

 • Tô màu đồng nhất (Fill Color)
 • Tô màu chuyển sắc (Fountain Fill)
 • Tô màu theo mẫu tô (Pattern Fiil)
 • Tô màu theo chất liệu (Texture Fiil)
 • Các thao tác tạo mẫu tô hai màu và nhiều màu
 • Tô màu lưới (Mesh Fill)
 • Các thao tác tạo Symbol

Công cụ đường viền CorelDraw

 • Tạo và định dạng đường viền
 • Tô màu đường viền
 • Các kiểu đường viền và định hình dạng mũi tên

Text trong CorelDraw

 • Đặc tính và các trường hợp sử dụng dạng văn bản Artistic và Paragraph
 • Các thao tác định dạng và chuyển đổi văn bản với các công cụ để thay đổi hình dáng văn bản
 • Định dạng và chuyển đổi văn bản bằng nhóm lệnh
 • Đưa văn bản đặt trên đường dẫn
 • Tạo bóng, tạo khối cho văn bản

Nhóm hiệu ứng trong Corel

 • Thao tác và ứng dụng hiệu ứng Blend Contour
 • Thao tác và ứng dụng hiệu ứng Envelope và Power Clip
 • Thao tác và ứng dụng hiệu ứng Lens và Extrude
 • Thao tác và ứng dụng hiệu ứng Distortion và DropShadow

Tạo bộ số lịch (Calendar), mã vạch (Barcode), Layer trong CorelDraw

 • Các thao tác với Layer
 • Tạo và hiệu chỉnh bộ số lịch
 • Tạo và hiệu chỉnh mã vạch

Nội dung khóa học

Lý thuyết và bài tập
Bài 1: Giới thiệu về chương trình CorelDraw 00:00:00
Bài 2: Các công cụ vẽ hình cơ bản của Corel 00:00:00
Bài 3: Thao tác với đối tượng trong Illustrator 00:00:00
Bài 4: Công cụ vẽ tự do 00:00:00
Bài 5: Menu arrange 00:00:00
Bài 6: Màu và nhóm công cụ fill tool – outline tool 00:00:00
Bài 7: Văn bản – Text 00:00:00
Bài 8: Nhóm công cụ interactive 00:06:00
Bài 9: Powerclip – Add Perspective 00:00:00
Bài 10: Lens – Thấu kính 00:00:00
Bài 11: Tạo lịch và Mã vạch 00:00:00
Bài 12: Menu bitmap – Xuất ảnh 00:00:00

Đánh giá khóa học

4

4
1 ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
Trungtamtinhoc.vn Website liên kết: Thuốc Zona thần kinh | vải áo dài