• Nhấn phải nút Grid – chọn Setting – chọn mục Isometric snap – ok
  Bật chế độ ORTHO, nhấn F5 để đổ qua lại các mặt (Left, Right, Top) khi vẽ.
  Chỉnh Polar khoảng 30o – ok
  Dùng công cụ vẽ bình thường. […]

 • 1. Lệnh Bhatch – H: Dùng tô mặt cắt theo hình mẫu

  Thực hiện theo các mục trong hộp thoại: Chọn vùng cần tô, chọn đối tượng, chọn mẫu tô, chọn góc xoay, chọn tỷ lệ mẫu tô . . .

  Chú ý: Nên dùng Preview x […]

 • 1. Trình tự tạo văn bản

  Tạo các kiểu chữ hay chọn các kiểu chữ đã được tạo (lệnh Style)
  Ghi văn bản (lệnh Text)
  Hiệu chỉnh văn bản (Lệnh Ddedit hay dùng Properties)

  2. Lệnh Style – ST: Dùng tạo ki […]

 • Chọn đối tượng, chọn điểm cố định, nhập tỉ lệ phóng to, thu nhỏ.

 • Chọn đối tượng cần quay, xác định điểm chuẩn làm tâm quay, nhập góc quay.

 • Load More