Bài 1: Home Tab – Filee Tab

1. Giới Thiệu Microsoft Word:

 • Word là phần mềm ứng dụng chuyên nghiệp trong việc Soạn thảo, in ấn các dạng văn bản.

2. Khởi động Word:

 • C1: Nhấn Start – Programs – Microsoft Office – Microsoft Office Word 2016
 • C2: Nhấn Double lên Shortcut Word 2016 trên màn hình desktop.

3. Tạo mới 1 tập tin văn bản – Document:
C1: Chọn File – New – Blank document – Create (phím tắt Ctrl + N)

 • Tiến hành nhập thô nội dung tập tin văn bản vào
 • Định dạng văn bản theo kỹ thuật hợp lý
 • Lưu tập tin văn bản vào đĩẵ
 • Chọn File – Save (phím tắt: Ctrl + S hoặc nhấn hình đĩa mềm)
 • Mục Save in: chọn nơi lưu tập tin
 • Mục File name: đặt tên tập tin, vd: Bt1.Docx – nhấn Save

4. Dùng thanh công cụ định dạng – Formatting

 • Font: chọn kiểu chữ
 • Size: chọn kích thước chữ
 • B – Bold: bật, tắt chữ đậm
 • I -Italic: bật, tắt chữ nghiêng
 • U – Underline: bật, tắt gạch dưới chữ
 • Left: canh thẳng lề trái
 • Center: canh giữa màn hình
 • Right: canh thẳng lề phải
 • Justify: canh thẳng đều 2 bên
 • Numbering: bật, tắt đánh số tự động
 • Bullets: bật, tắt ký hiệu bullet
 • Decrease indent: dời ra ngoài 1 đoạn
 • Increase indent: thụt vào trong 1 đoạn
 • Border: đóng khung
 • Font color: chọn màu chữ

5. Định dạng cơ bản:

 • Chọn phần chữ cần định dạng
 • Nhấn vào công cụ thích hợp trên thanh Formatting.

6. Định dạng Font tiếng việt mặc định:

 • Chọn Home – trong nhóm Font – nhấn vào Dialog Box Launcher (hình mũi tên nhỏ góc phai nhóm Font)
 • Chọn Font: Vni – Times, Size: 12, Normal – nhấn Default… – Yes

7. Thao tác nhanh với Menu File:

 • Chọn File – Save: lưu thêm vào tập tin cũ đã đặt tên trước đó.
 • Chọn File – Save as : lưu thành 1 tập tin mới khác, không ảnh hưởng nội dung của tập tin cũ.
 • Chọn File – Close: đóng tập tin đang mở hiện hành trên màn hình.
 • Chọn File – Open: mở tập tin đã lưu để xem nội dung.

Bài Tập Thực Hành

Video bài học

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
Trungtamtinhoc.vn Liên kết: Thuốc Zona thần kinh | vải áo dài
Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo