Bài 2: Các kỹ thuật trong Microsoft Word

1. Kỹ thuật đổi kiểu chữ:

 • Chọn phần chữ cần đổi kiểu
 • Chọn thẻ Home – trong nhóm Font – nhấn vào Dialog Box Launcher
 • Mục Font: chọn kiểu chữ
 • Mục Size: chọn kích thước chữ
 • Mục Color: chọn màu chữ
 • Mục Underline Style: chọn các kiểu gạch dưới chữ
 • Mục Effect: chọn các hiệu ứng đặc biệt khác.
 • Xong Ok

2. Kỹ thuật chèn hình biểu tượng – Symbol:

 • Đặt con trỏ tại vi trí cần chèn hình
 • Chọn Insert – trong nhóm Symbol – chọn Symbol – More Symbol
 • Mục Font: chọn Wingdings
 • Chọn hình thích hợp cần chèn – nhấn Insert vào, xong Close

3. Kỹ thuật tạo chữ lớn – Drop Cap:

 • Đặt con trỏ tại đoạn cần tạo chữ lớn
 • Chọn Insert – trong nhóm Text – chọn Drop Cap – Drop Cap Option
 • None: không tạo chữ lớn, dùng bỏ chữ lớn
 • Dropped: dùng tạo chữ lớn
 • Font: chọn kiểu chữ cho chữ lớn
 • Lines to drop: chọn số dòng rớt xuống
 • Distance from text: khoảng cách từ chữ lớn đến các chữ còn lại
 • Ok.

4. Kỹ thuật định dạng đoạn – Paragraph:

 • Chọn các đoạn cần định dạng
 • Chọn Home – trong nhóm Paragraph – nhấn vào Dialog Box Launcher
 • Mục Alignment: chọn canh lề trái, phải, giữa…
 • Mục Indentation: chọn cách lề trái, phải
 • Mục Sapcing: tạo khoảng cách giữa các đoạn
 • Mục Line spacing: tạo khoảng cách giữa các dòng (thường chọn Single)
 • Ok.

VIDEO THỰC HÀNH

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
Trungtamtinhoc.vn Liên kết: Thuốc Zona thần kinh | vải áo dài
Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo