Bài 3: Các kỹ thuật trong Microsoft Word – Tiếp theo

1. Kỹ thuật tạo ký hiệu đầu đoạn Bullets:

 • Chọn khối văn bản cần tạo Bullets
 • Chọn Home – Bullets
 • Chọn thẻ Bullets – chọn kiểu thích hợp – Ok

2. Kỹ thuật tạo số tự động Numbering:

 • Chọn khối văn bản cần tạo Numbering
 • Chọn Home – Numbering
 • Chọn thẻ Numbering – chọn kiểu thích hợp – Ok

3. Kỹ thuật tạo Bullets theo ý muốn:

 • Chọn khối cần tạo Bullets
 • Chọn Home – Multilevel List
 • Chọn Define New Multilevel List
 • Number style for this level: chọn New Bullet … – chọn hình thích hợp làm Bullets – ok
 • Mục Bullet possition: chọn vị trí Bullet cách lề trái
 • Mục Text possition: chọn vị trí chữ cách lề trái
 • Ok

4. Kỹ thuật tạo chỉ số cao: X2
Vd: x2, m2, 9h

 • Chọn phần chữ cần tạo chỉ số cao
 • C1: Chọn thẻ Home – trong nhóm Font – nhấn vào Superscript – Ok
 • C2: nhấn Ctrl + Shift +

5. Kỹ thuật tạo chỉ số thấp:

Vd: H2O, H2SO4

 • Chọn phần chữ cần tạo chỉ số thấp
 • C1: Chọn Home – trong nhóm Font – nhấn vào Subscript – ok
 • C2: nhấn Ctrl +

6. Kỹ thuật đổi chữ hoa, chữ thường:

 • Chọn phần chữ cần đổi kiểu
 • Chọn thẻ Home – trong nhóm Font – nhấn vào Chang Case
 • Chọn kiểu thích hợp – Ok

Nội dung tham khảo của Trung tâm tin học BẢO NGHIỆP

VIDEO BÀI HỌC

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
Trungtamtinhoc.vn Liên kết: Thuốc Zona thần kinh | vải áo dài
Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo