Bài 4: Winzip, Winrar

1. Giới thiệu nén trong tin học cơ bản

  • WinRAR hoặc Winzip là một ứng dụng chạy trên windows, giúp nén và giải nén tập tin, thư mục. Chương trình này không có sẵn trong windows, phải cài đặt vào máy.
  • Ý nghĩa của việc nén: Làm giảm kích thước của tập tin, thư mục, thuận tiện cho việc sao chép.

2. Khởi động:

  • Nhấn Start – All Programs – WinRAR – WinZip.

3. Nén nhanh tập tin, thư mục ngay trong Windows Explorer:

  • Trong Windows Explorer, nhấn phải lên tập tin hay thư mục cần nén – chọn Add to archive – đặt tên tập tin nén, chọn nơi lưu trữ – ok.

4. Giải nén nhanh tập tin đã nén ngay trong Windows Explorer:

  • Trong Windows Explorer – nhấn phải lên tập tin cần giải nén – chọn Extract files…, chọn nơi chứa dữ liệu giải nén ra, ổ đĩa thư mục nào, ok.

5. Bổ sung thêm tập tin vào tập tin đã nén trước đó:

  • Trong windows Explorer nhấn double lên tập tin đã nén muốn bổ sung thêm vào, hiện ra một cửa sổ, nhấn vào công cụ Add, chọn tập tin muốn bổ sung vào, nhấn add – ok.
  • Hoặc kéo thả tập tin cần bổ sung vào tập tin đã nén trước đó.

6. Quan sát thông tin tập tin, thư mục:

  • Chọn View – Icon: xem dạng biểu tượng
  • Chọn View – List: xem dạng danh sách
  • Chọn View – Detail: xem chi tiết đầy đủ thông tin: tên, kích thước, ngày… (nên dùng cách này).

Video Lý Thuyết

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
Trungtamtinhoc.vn Liên kết: Thuốc Zona thần kinh | vải áo dài
Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo